Heeft u vragen? Neem contact met ons op
01

Management

 • Hoofd interne controle, tevens MT-lid
 • Hoofd financieel economische zaken
 • Hoofd bureau financiën en informatiemanagement, tevens MT-lid
 • Manager van een specialistenteam, tevens MT-lid
 • Manager business control, tevens MT-lid
 • Hoofd bedrijfsvoering/financiën, tevens MT-lid
 • Clusteradviseur planning en control Sociale Zaken
 • Projectleider inkoop sociaal domein
 • Senior financieel adviseur
02

Planning & control

Opstellen/coördineren/vernieuwen:

 • Meerjaren beleidsplannen
 • Traject van de Kadernota
 • Traject van de begroting
 • Traject van de tussentijdse rapportage
 • Traject van de jaarrekening
 • Opzetten balanced scorecard
03

Bedrijfsvoering

 • Financieel beleid en beheer
 • HR
 • Procesbeheer
 • Applicatiebeheer
 • Administratieve organisatie en Interne controle
 • Contractbesprekingen
04

Aanbestedingen

 • Gemeentecontracten voor jeugdhulp in Rijnmond, Zeeland, Haaglanden en Zuid-Holland-Zuid
05

Kwaliteit

 • Voorbereiden accreditatie ZKN-keurmerk door KIWA (ZBC-specifiek)
 • Coördineren accreditaties ZKN ISO 9001 (revalidatie/audiologie)
 • Voorbereiden visitatie Orthopedie
06

Budgetverwerving

 • Opzetten kostprijzen per zorgproduct
 • Ondersteunen bestuurder bij budgetonderhandelingen VGZ en CZ
 • Voeren van onderhandelingen met VGZ en CZ
 • Voorbereiden visitatie VGZ (o.a. dossiercontrole)
 • Digitaal aanleveren van onderhandelingsbestanden
 • Berekenen passantentarieven
 • Coördineren overgang naar DBC
 • Coördineren overgang naar DOT
 • Oplossen problemen met tarieven, Vektis, zorgverzekeraars, patiënten (zorgverzekering gerelateerd)
07

Bijzondere opdrachten

 • Fraudeonderzoek o.l.v. Rijksrecherche, naar aanleiding van interne controle
 • Opzetten businesscase voor uitbreiding kliniek met nieuwe locatie
 • Oplossen conflict met zorgverzekeraar
08

Bedrijfsvoering

 • Gemeenten: Cranendonck, Eindhoven, Heerlen, Heeze-Leende, Landgraaf, Leudal, Maastricht, Sittard-Geleen, Someren, Valkenwaard, Veldhoven, Venlo, Voerendaal
 • Provincies: Limburg
 • Zorgorganisaties: Adelante, Instituut Verbeeten, Meander Medisch Centrum, Ortho-technics, Ortho-vision, Reinaert Kliniek, Stichting Hart voor Zorg en Welzijn, MC Kinderplein
 • Jeugdhulp organisaties: Stichting Hai-5, Stichting Somnium Zorg, Stichting Yvoor, Stichting Zorgen & Zo

Decentralisatie AWBZ en Jeugdwet