Heeft u vragen? Neem contact met ons op

Marcel Lemmen

Wethouder Zorg, Publieke Gezondheid, Sociaal en Maatschappelijk Domein, Sport, Onderwijs en Evenementen van gemeente Cranendonck

In Cranendonck lopen de uitgaven binnen het sociale domein – net als in vele collega-gemeenten – niet in de pas met de budgetten en beschikbare middelen. Marcel is gevraagd om met zijn expertise zicht te scheppen op de uitgaven en mogelijke beheersinstrumenten binnen het domein van de Jeugdzorg. Met zijn methodische en scherp analytische blik heeft Marcel bijgedragen aan een nieuw professioneel perspectief bij de consulenten, beleidsadviseurs en de organisatie. Dit heeft uiteindelijk – mede door Marcels vaardigheid – geleid tot een duidelijke aanpak en andere beleidskeuzes. Dit is ook overgenomen door diverse andere regiopartners. Tegelijkertijd is Marcel een prettige persoonlijkheid om mee samen te werken, tikkeltje eigenwijs, soms scherp, maar vooral met een goed oog voor wat nodig is.

 

Cranendonck

Manuel

De samenwerking met Marcel heb ik als zeer prettig ervaren. Zowel op het professionele- alsook op persoonlijk gebied. Hij combineert deskundigheid, expertise en toegankelijkheid met (op zijn tijd) een gezonde dosis humor. Daarnaast stond Marcel altijd voor je klaar en was hij als teamcoördinator in doen en denken een persoon die zijn verantwoordelijk nam, een voorbeeldrol vervulde, en stond voor zijn team.

 

Getuigschrift Gemeente Leudal

Conny

Marcel heeft vanaf medio 2018 tot en met maart 2019 bij de gemeente Someren gewerkt. Als senior van het team Financiën betroffen zijn werkzaamheden enerzijds het inhoudelijk meewerken in de P&C cyclus en coördineren van de P&C producten en anderzijds het uitvoering geven aan oplossing van knelpunten binnen het team Financiën. In deze periode hebben we Marcel leren kennen als iemand die met enige humor rust in de hectiek weet uit te stralen, die zaken altijd van meerdere kanten bekijkt en ieders standpunt hierin meeneemt, én hierover ook transparant zal zijn. Daarnaast kan Marcel erg goed communiceren (met personen op alle niveaus binnen onze organisatie), analyseren en overziet hij het grote geheel. Ten slotte is Marcel resultaatgericht, weet hij mensen uit te dagen (door hen te prikkelen en coachen) en zal hij mensen met elkaar verbinden om het geheel op een hoger niveau te brengen. Marcel heeft de personen binnen ons team dichter bij elkaar gebracht en heeft op diverse inhoudelijke vlakken de efficiency verhoogd. Hij heeft mijn kijk op zaken blijvend veranderd. Ik ben ervan overtuigd dat Marcel als vaste medewerker van de gemeente Someren een enorme aanwinst zou zijn geweest. Helaas was dit voor Marcel gezien zijn enorme dagelijkse reisafstand geen optie.

Getuigschrift Gemeente Leudal

Saskia

Marcel heeft een zeer brede kennis van zaken. Door zijn analytisch inzicht is hij in staat om problemen te reduceren of eenvoudig op te lossen. Hij is een rustige en zeer communicatief vaardige persoon, waardoor hij op alle niveaus binnen onze organisatie een fijne en verbindende collega was.

Getuigschrift Gemeente Leudal

Angela

Mijn eerste indruk tijdens ons eerste gesprek was, “wat een mooiprater”! Jouw vlotte babbel kwam bij mij, té mooi om waar te zijn, binnen. Ik was in eerste instantie volgens mij de enige die voor een andere kandidaat koos. Achteraf moet ik eerlijk toegeven dat ik je fout ingeschat heb. Want een prater ben je wel degelijk, je weet de dingen heel goed bij naam te benoemen. Je praat ook in duidelijke taal, zodat het voor iedereen te volgen is. Jij praat ook niet als een kip zonder kop. Het is namelijk zo dat je voor ons als afdeling altijd het goeie woordje deed, maar ook weer voor het MT, wat soms lijnrecht tegenover elkaar staat. Heel tactisch ben je dus in feite. Je hebt heel veel mensenkennis, en weet iedereen in zijn of haar waarde te laten. Het boekje met de geschreven tekst was dan ook voor iedereen heel herkenbaar. Wat zou jij een “gemeentesecretaris” van onschatbare waarde kunnen zijn voor ons. En stiekem hoop ik ook dat je solliciteert t.z.t., ook al ben je dan een Limburger… Al vrij snel kwam je met het 100-dagenrapport. En nog steeds lijkt dat voor ons de juiste oplossing. Marcel, bedankt voor de superfijne samenwerking en dat het je goed moge gaan in de toekomst. En hopelijk tot ziens.

Getuigschrift Gemeente Leudal

Carolien

Marcel Simons pakte zijn rol als coördinator Financiën binnen ons team op een hele fijne manier op. Hij ging persoonlijk met ons in gesprek om een beeld te krijgen wat voor iedereen belangrijk is en gaf veel duidelijkheid in taakverdeling binnen en buiten ons team. Ook had hij een grote bijdrage in het tot stand komen van de P&C producten. Zijn persoonlijkheid was erg prettig en bracht ook veel gezelligheid. Hij voelt goed aan wat iedereen nodig heeft en door zijn deskundigheid konden we goed met hem sparren. Hij zag goed wat er daadwerkelijk speelde en gaf hiermee vertrouwen. Kortom: de samenwerking was erg prettig en hij had een zeer grote, positieve rol in ons team.

Getuigschrift Gemeente Leudal

Gemeente Leudal

Marcel heeft vanaf eind 2016 tot juli 2018 bij de gemeente Leudal gewerkt als senior financieel adviseur. Zijn voornaamste taken en verantwoordelijkheden waren de P&C Cyclus (opstellen begrotingen, jaarrekeningen en nota’s) en het fungeren als aanspreekpunt voor de afdelingshoofden. Hij zoekt onderwerpen tot op de bodem uit en zijn adviezen zijn deskundig en degelijk. Daarnaast is hij goed bereikbaar voor eventuele vragen en neemt de tijd om alle opties uit te leggen en door te nemen. Bovendien is hij prettig in de omgang en staat hij midden in de groep.

Getuigschrift Gemeente Leudal

Loes van Hoof- de Groot

Marcel heeft een belangrijke opdracht bij de gemeente Eindhoven voor het inkoopproces (Jeugdzorg, Wmo2015 en Participatiewet) vervuld. Later is deze opdracht verder uitgebouwd omdat de combinatie van persoonlijke drive, persoonlijke vaardigheden, kennis en kwaliteiten langer nodig waren.

In het kort omvatte de opdracht: Bouw een inschrijfformulier gebaseerd op de historische gegevens waarin oude productcodes automatisch vertaald moeten worden naar nieuwe productcodes (geaggregeerd) met toepassing van de tarifering, toe te passen korting en de omklap van de voorheen veelal toegepaste inspanningsgerichte uitvoeringsvariant naar de outputgerichte variant. De inschrijvingen werden daarna beoordeeld. Dus ook de werkinstructies en beoordelingscriteria moesten hierop ontwikkeld worden. Alle afzonderlijke contracten (aanbieder, producten en tarieven) moesten vervolgens in een nog te bouwen beheerssysteem komen. T/m het bouwen van het beheerssysteem, dat was de opdracht van Marcel. Later hebben we ook gevraagd om de contracten in het beheerssysteem te verwerken aangezien het beheerssysteem dermate ingewikkeld was geworden dat we die expertise op dat moment niet in huis hadden.

Deze opdracht klinkt als ik het nu teruglees redelijk simpel. Maar de praktijk tijdens dit proces was zeer weerbarstig met veel onvoorziene zaken, ad hoc zaken, onderbezetting, communicatie, regio, verantwoordelijk wethouders, afhankelijkheden in de planning, strakke deadlines, inhoudelijke en financiële knelpunten en een grote verantwoordelijkheid t.a.v. de beheersing en het vormgeven van de tarievenbijlagen per aanbieder.

Marcel is tijdens dit proces echt een van de succesfactoren geweest waardoor we met de zorginkoop staan waar we nu staan. In de piek van de contractering was er geen tijd om stil te staan. We konden alleen maar vooruit. Daarnaast hadden we te kampen met onderbezetting, en was onder andere Marcel een van de “single points of failure” geworden. Ons team heeft Marcel ervaren als zeer flexibel, loyaal en kundig. In de hectiek hebben we als team op onmogelijke uren en tijden gewerkt om onze doelstellingen te behalen. Zo ook Marcel. Wat dat betreft is Marcel een teamplayer pur sang met een projectmatige aanpak die afhankelijkheden in de planning goed doorziet. Tijdens het totale proces hebben we Marcel steeds beter leren kennen. Het snelle schakelen, persoonlijke benadering, gezond boeren verstand, loyaliteit, verantwoordelijkheid, eigenaarschap en zijn gezonde dosis humor kenmerken zijn persoonlijke aanpak. Prima aansluiting in ons team en in een proces waar je van elkaar afhankelijk bent. Dit in combinatie met de zijn financiële, inhoudelijke kennis en controllers vaardigheden was het een perfecte match.

Kortom, ik had Marcel graag als vaste collega in gemeente Eindhoven gehad!
Wat mij betreft werken we in de toekomst nog vaak samen!!

Gemeente Eindhoven

Pascalle Theunissen

Bijna twee jaar werken wij samen met Marcel. De samenwerking met Marcel kenmerkt zich door een persoonlijke setting. Op de vooravond van verandering was Marcel de juiste persoon die ons kon begeleiden naar een nieuw begin. Een nieuwe opstart van ons bedrijf op een andere locatie en onder een nieuwe naam. Een spannende en innoverende periode waarin het belangrijk is, dat er een vertrouwenspersoon is die je tijdens dit gehele traject begeleidt. Deze begeleiding heeft Marcel met veel passie en toewijding gedaan. Door naar onze behoeften te luisteren en door gerichte vragen te stellen aan ons als ondernemer gaf Marcel ons inzicht in onze eigen stijl van ondernemen. Onze bedrijfsprocessen werden onder de loep genomen. Kritisch en doelbewust: waarom werk je op deze manier, wat zijn de kosten die je maakt, wat is je marge? Waar wil je staan als ondernemer op lange termijn? Allemaal vragen die noodzakelijk zijn om je het inzicht te geven in je bedrijfsprocessen en om je koers te bepalen. Op basis van deze resultaten is er bijvoorbeeld een cashflow document opgesteld. Dit document geeft ons als ondernemer een allround beeld van de huidige stand van zaken en voor de lange termijn. Aangezien ondernemen een voortdurend proces is werken wij nog altijd met Marcel samen. Zijn kennis en daarbij behorende inzichten zijn voor ons als ondernemer waardevol.

Ortho-Technics

Dr. P.G. Verduijn

De heer Simons heeft de leiding gehad over de financiële administratie, het bedrijfsbureau en het medisch secretariaat. De heer Simons heeft veel kennis van zaken, beschikt over een goede presentatietechniek en kan zich aanpassen aan elk niveau in de organisatie, waardoor hij zeer toegankelijk is. De heer Simons is een loyale en collegiale werknemer. Het is een genoegen met hem samen te werken.

Mieke Smeets

Enkele jaren samengewerkt met Marcel Simons in de Reinaert kliniek. Samen vormden we het dagelijks bestuur. Marcel in de rol als manager financiën en ondergetekende in de rol als kliniekmanager. Als kliniek manager hield ik me vooral bezig met medische zaken en Marcel met financiële zaken. Marcel stuurde daarbij het directiesecretariaat, medisch secretariaat en de financiële administratie aan en ondergetekende de medische afdelingen. We werkten onder een directeur/eigenaar die een zeer uitgesproken mening had en moeilijk te sturen was. Maw een man met een eigen visie die het liefst zijn eigen koers volgde. Dat leverde regelmatig verschil van inzichten op. Zijn aanpak hierbij leverde vraagtekens voor ons beide op. Wekelijks deden we ons best om de zaken goed voor te bereiden en onze werkzaamheden op een correcte en ethisch juiste manier uit te voeren. Dit botste dan weer met de visie en aanpak van de directeur.

Met name Marcel was er bedreven in om de directie te overtuigen van een andere aanpak. Marcel was altijd goed voorbereid en wist vaak een goed overtuigd betoog te houden om middels een eigen aanpak hetzelfde doel of nog een hoger doel bereiken. Ook inhoudelijk had hij zijn zaken goed in beeld en streefde naar het beste voor iedereen.

Daarnaast was de aansturing van de secretariaten intensief met regelmatig conflicten die opgelost moesten worden. Ook dit ging Marcel goed af en gaf hem veel voldoening als de zaken weer opgelost waren. Kortom een rol die Marcel past als een jas!

Marcel bedankt voor de prettige samenwerking en succes in je nieuwe functie als mediator. Het ga je goed!!

Getuigschrift Reinaert Kliniek

Mr. F.A.H.M. van Attekum

Drs. M.G. Simons, bij ons werkzaam geweest in de functie Manager, heeft een grote inhoudelijke kennis van zaken en een grote gedrevenheid. Het is een fijne en loyale collega en is een goede leidinggevende die in doen en denken een voorbeeldrol vervult.

Fred Rovers

Marcel ken ik als voormalig collega en als vakgenoot. Marcel kan zich in korte tijd een beeld vormen over en zich inleven in een nieuwe situatie en die vervolgens analyseren naar oorzaak en gevolg. Hij beschikt daarbij over een scherpe en aandachtige luisterhouding. Zo komt hij tot een zorgvuldig oordeel, wat hij altijd toetst bij de bron. Marcel neemt verantwoordelijkheid over zijn werkzaamheden en hij toont oprechte interesse in en betrokkenheid bij de mensen met wie hij samenwerkt. Zijn werkwijze en aanpak geven een zeer professionele indruk. Marcel is oplossingsgericht, coöperatief en integer. Marcel overtuigt en hij is ontspannen. Wanneer de situatie erom vraagt weet hij weet de spanningsboog te doorbreken. Dat maakt hem tot een fijne persoon om mee samen te werken.

Getuigschrift Deloitte

Majoor C.M.A.L. Habraken

De heer M.G. Simons heeft, in de rang van kapitein, in de periode 1 juli 1994 t/m 19 augustus 1996 tot volle tevredenheid gefunctioneerd als hoofd van het bureau Financieel-Economische Zaken van de Sectie Control. Hij heeft in deze functie onder meer een kosteninformatiesysteem opgezet en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de kostenbeheersing binnen de Koninklijke Militaire School. Hij heeft hierbij blijk gegeven een grote deskundigheid te bezitten op bedrijfseconomisch gebied.

Getuigschrift KMS